Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w styczniu 2020 r.

Data publikacji strony: 16-03-2020

Dane NBP: W styczniu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (10,4 mld zł), obrotów towarowych (1,4 mld zł) i dochodów pierwotnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (2,6 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 9,3 mld zł.

Z opublikowanych 16 marca 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 10,9 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 81,9 mld zł i był wyższy o 1,6 mld zł (tj. o 2,0 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zwiększył się o 1,5 mld zł (tj. o 1,9 proc.) do poziomu 80,5 mld zł. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,4 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 10,4 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,7 mld zł i w porównaniu do stycznia 2019 r. wzrosły o 1,6 mld zł (tj. o 7,5 proc). Wartość rozchodów wyniosła 12,3 mld zł i wzrosła o 0,6 mld zł, tj. o 5,1%.

Saldo dochodów pierwotnych było dodatnie i wyniosło 0,4 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 r. pogorszyło się o 0,7 mld zł. O wysokości tego salda zadecydował napływ środków z Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, który wyniósł 9,2 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-12-02
1 EUR4,4642
1 USD3,7038
1 CHF4,1112
1 GBP4,9426
100 JPY3,5377

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję