Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w lutym 2020 r.

Data publikacji strony: 14-04-2020

Dane NBP: W lutym 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (8,6 mld zł) i obrotów towarowych (2,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 6,5 mld zł.

Z opublikowanych 14 kwietnia 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za luty 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,2 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 83,3 mld zł i był wyższy o 3,8 mld zł (tj. o 4,8 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów minimalnie zmniejszył się i osiągnął wartość 81,0 mld zł. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 2,2 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,6 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,8 mld zł i w porównaniu do lutego 2019 r. wzrosły o 1,4 mld zł (tj. o 7,5 proc). Wartość rozchodów wyniosła 12,2 mld zł i wzrosła o 0,8 mld zł, tj. o 6,9%.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,5 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 r. ukształtowało się na zbliżonym poziomie. O wysokości tego salda zadecydowało saldo dochodów z inwestycji, które było ujemne i wyniosło 8.0 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-12-02
1 EUR4,4642
1 USD3,7038
1 CHF4,1112
1 GBP4,9426
100 JPY3,5377

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję