Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w kwietniu 2020 r.

Data publikacji strony: 15-06-2020

Dane NBP: W kwietniu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (5,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,2 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 13,6 mld zł.

Z opublikowanych 15 czerwca 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za kwiecień 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,7 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 62,6 mld zł i był niższy o 20,8 mld zł (tj. o 24,9 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 19,7 mld zł (tj. o 23,9 proc.) i osiągnął wartość 62,8 mld zł. Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,2 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 13,8 mld zł i w porównaniu do kwietnia 2019 r. zmniejszyły się o 8,1 mld zł (tj. o 37,0 proc). Wartość rozchodów wyniosła 8,1 mld zł i była niższa o 5,5 mld zł (tj. o 40,5%).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły jedynie 0,8 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł oraz dodatnie saldo naliczonych odsetek od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach w wysokości 0,5 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-12-02
1 EUR4,4642
1 USD3,7038
1 CHF4,1112
1 GBP4,9426
100 JPY3,5377

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję