Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w maju 2020 r.

Data publikacji strony: 14-07-2020

Dane NBP: W maju 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (5,7 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (1,0 mld zł) i dochodów pierwotnych (0,5 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 15,0 mld zł.

Z opublikowanych 14 lipca 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za maj 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 11,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,0 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 71,1 mld zł i był niższy o 13,0 mld zł (tj. o 15,5 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 19,8 mld zł (tj. o 23,2 proc.) i osiągnął wartość 65,4 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 5,7 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 15,5 mld zł i w porównaniu do maja 2019 r. zmniejszyły się o 7,6 mld zł (tj. o 33,1 proc). Wartość rozchodów wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o 5,5 mld zł (tj. o 39,1%).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły jedynie 2,1 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł oraz dodatnie saldo naliczonych odsetek od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach w wysokości 0,2 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-28
1 EUR4,5479
1 USD3,7566
1 CHF4,2218
1 GBP5,1270
100 JPY3,6010

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję