Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2020 r.

Data publikacji strony: 13-08-2020

Dane NBP: W czerwcu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (11,8 mld zł), usług (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,4 mld zł).

Z opublikowanych 13 sierpnia 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 12,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 83,1 mld zł i był wyższy o 5,7 mld zł (tj. o 7,3 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 5,3 mld zł (tj. o 7,0 proc.) i osiągnął wartość 71,2 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 11,8 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 16,1 mld zł i w porównaniu do czerwca 2019 r. zmniejszyły się o 7,1 mld zł (tj. o 30,6 proc). Wartość rozchodów wyniosła 10,0 mld zł i była niższa o 3,5 mld zł (tj. o 25,7 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 4,0 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,7 mld zł oraz ujemne saldo naliczonych odsetek od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach w wysokości 0,1 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-07-28
1 EUR4,5955
1 USD3,8849
1 CHF4,2533
1 GBP5,3979
100 JPY3,5336

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję