Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2020 r.

Data publikacji strony: 14-09-2020

Dane NBP: W lipcu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (4,4 mld zł), usług (9,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,0 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,3 mld zł).

Z opublikowanych 14 września 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 87,1 mld zł i był wyższy o 6,0 mld zł (tj. o 7,3 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zwiększył się o 0,4 mld zł (tj. o 0,4 proc.) i osiągnął wartość 82,7 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,3 mld zł i w porównaniu do lipca 2019 r. zmniejszyły się o 0,7 mld zł (tj. o 3,1 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,3 mld zł i była niższa o 0,8 mld zł (tj. o 5,3 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,3 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,2 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,8 mld zł oraz dodatnie saldo naliczonych odsetek od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach w wysokości 0,2 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-11-27
1 EUR4,4843
1 USD3,7614
1 CHF4,1477
1 GBP5,0239
100 JPY3,6149

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję