Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w sierpniu 2020 r.

Data publikacji strony: 14-10-2020

Dane NBP: W sierpniu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (3,2 mld zł), usług (7,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł).

Z opublikowanych 14 października 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za sierpień 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,9 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 78,0 mld zł i był wyższy o 1,6 mld zł (tj. o 2,1 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 3,0 mld zł (tj. o 3,9 proc.) i osiągnął wartość 74,8 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 3,2 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,0 mld zł i w porównaniu do sierpniem 2019 r. zmniejszyły się o 2,1 mld zł (tj. o 9,6 proc). Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i była niższa o 1,7 mld zł (tj. o 11,8 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,5 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,3 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-11-25
1 EUR4,4710
1 USD3,7556
1 CHF4,1171
1 GBP5,0101
100 JPY3,5991

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję