Komunikaty

Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2020 r.

Data publikacji strony: 13-11-2020

Dane NBP: we wrześniu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (5,5 mld zł) i usług (7,8 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (8,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł).

Z opublikowanych 13 listopada 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 3,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 94,4 mld zł i był wyższy o 6,5 mld zł (tj. o 7,4 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zwiększył się o 3,7 mld zł (tj. o 4,3 proc.) i osiągnął wartość 88,9 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 5,5 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,8 mld zł i w porównaniu do września 2019 r. zmniejszyły się o 2,4 mld zł (tj. o 9,9 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,0 mld zł i była niższa o 1,0 mld zł (tj. o 6,6 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,5 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,7 mld zł.

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-11-27
1 EUR4,4843
1 USD3,7614
1 CHF4,1477
1 GBP5,0239
100 JPY3,6149

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję