Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2019 r.

Data publikacji strony: 13-01-2020

Dane NBP: W listopadzie 2019 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (10,0 mld zł), obrotów towarowych (3,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,5 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 7,6 mld zł.

Z opublikowanych 13 stycznia 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2019 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. było również dodatnie i wyniosło 0,5 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 86,7 mld zł i był niższy o 1,3 mld zł (tj. o 1,4 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Import towarów zmniejszył się o 4,4 mld zł (tj. o 5,0 proc.) do poziomu 83,2 mld zł. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 3,6 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 10,0 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 25,9 mld zł i w porównaniu do listopada 2018 r. zwiększyły się o 1,9 mld zł (tj. o 8,0 proc). Wartość rozchodów wyniosła 15,9 mld zł i wzrosła o 0,8 mld zł, tj. o 5,4%.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,5 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. poprawiło się o 0,6 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,0 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-12-02
1 EUR4,4642
1 USD3,7038
1 CHF4,1112
1 GBP4,9426
100 JPY3,5377

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję