Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w grudniu 2019 r.

Data publikacji strony: 13-02-2020

Dane NBP: W grudniu 2019 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (8,8 mld zł), obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 15,5 mld zł.

Z opublikowanych 13 lutego 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za grudzień 2019 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,6 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 73,6 mld zł i był wyższy o 6,8 mld zł (tj. o 10,1 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Import towarów zwiększył się o 0,2 mld zł (tj. o 0,3 proc.) do poziomu 72,6 mld zł. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,0 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,8 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,9 mld zł i w porównaniu do grudnia 2018 r. zwiększyły się o 2,2 mld zł (tj. o 10,4 proc). Wartość rozchodów wyniosła 15,1 mld zł i wzrosła o 0,9 mld zł, tj. o 6,4%.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,4 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. poprawiło się o 1,5 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (4,9 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-21
1 EUR4,5869
1 USD3,8706
1 CHF4,2802
1 GBP5,0472
100 JPY3,6884

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję