Komunikaty

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2018 roku

Data publikacji strony: 22-01-2020

50,4 mld zł napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Napływ netto zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł w 2018 roku 50,4 mld zł, czyli ok. 2,5% PKB. Najważniejszym składnikiem napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2018 r. były reinwestowane zyski, których wartość wyniosła 37,8 mld zł.
Wartość zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2018 roku wyniosła 859,1 mld zł i była wyższa o 2,7% w stosunku do stanu zobowiązań na koniec poprzedniego roku. Stało się to mimo spadku cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Biorąc pod uwagę podział geograficzny stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich według kraju będącego siedzibą podmiotu dominującego, największymi inwestorami w Polsce były Niemcy (172,7 mld zł), a następnie Francja (89,4 mld zł), która wyprzedziła, drugie w 2017 roku, Stany Zjednoczone (88,6 mld zł). Także i polscy inwestorzy dokonują inwestycji w Polsce za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia ulokowanych w innych krajach. W ten sposób, w 2018 roku utrzymali oni siódme miejsce wśród największych inwestorów bezpośrednich w Polsce, a wartość tych inwestycji (34,5 mld zł) stanowiła 4,0% stanu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich.
W 2018 roku dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 86,5 mld zł i były wyższe o 5,3 mld zł, tj. o 6,5%, niż w 2017 roku. Na przestrzeni ostatnich lat wzrost dochodów był zbliżony do tempa wzrostu całej gospodarki, a ich wartość w stosunku do PKB pozostawała na prawie niezmienionym poziomie ok. 4,0% PKB. W tym samym czasie inwestorzy zagraniczni decydowali się pozostawiać coraz większą część zysków w Polsce. W 2018 roku stopa zatrzymania zysków nieznacznie spadła, ze względu na rekordową wartość zadeklarowanych dywidend (39,0 mld zł). Dywidendy, podobnie jak w latach poprzednich, wypłacało ok. 21% wszystkich podmiotów bezpośredniego inwestowania.

Spadek wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą

Na koniec 2018 roku wartość należności polskich rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła 92,1 mld zł i była o 9,1 mld zł, tj. o 9,0%, niższa niż w 2017 roku. Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą od końca 2016 roku, drugi rok z rzędu, uległ obniżeniu. Wpłynęły na to przede wszystkim zmiany wyceny inwestycji oraz reklasyfikacje, które wynikały ze zmiany rezydencji osób fizycznych, przenoszących się z Polski za granicę. Dodatkowo do spadku wartości inwestycji za granicą przyczyniło się ujemne saldo transakcji.
W strukturze geograficznej należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2018 roku odnotowano niewielkie zmiany, w stosunku do poprzedniego roku. Wysoka wartość należności od podmiotów bezpośredniego inwestowania mających siedziby w Luksemburgu (28,2 mld zł), Niderlandach (9,5 mld zł), Szwajcarii (7,4 mld zł) czy na Cyprze (7,2 mld zł) wynikała z faktu, że lokowane tam były podmioty specjalnego przeznaczenia wykorzystywane do optymalizacji struktur inwestycyjnych. Z takich struktur korzystali też polscy inwestorzy, a Polska pozostała dla nich najważniejszym krajem docelowych inwestycji.
Dochody rezydentów z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosły łącznie 8,2 mld zł i osiągnęły nieznacznie niższy poziom niż w rekordowym 2017 roku. Dochodowość tych inwestycji liczona jako dochód w danym roku dzielona przez stan należności, wyniosła 8,1% i zaczęła się zbliżać do poziomów odnotowywanych w dochodach zagranicznych inwestorów z tytułu inwestycji w Polsce.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-21
1 EUR4,5869
1 USD3,8706
1 CHF4,2802
1 GBP5,0472
100 JPY3,6884

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję