Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 03-02-2020

W IV kwartale 2019 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów w większości segmentów kredytowych, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Banki zmodyfikowały również niektóre warunki udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. W ocenie ankietowanych banków popyt na kredyty mieszkaniowe i kredyty dla przedsiębiorstw spadł, a na konsumpcyjne nie zmienił się.

W dniu 3 lutego 2020 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w IV kwartale 2019 r., oraz przewidywania banków na I kwartał 2020 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2020 r. wypełniły 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87%.

W IV kwartale 2019 r. ankietowane banki kontynuowały nieznaczne zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których nieznacznie złagodziły kryteria. Banki uczestniczące w badaniu zauważyły wyraźne osłabienie popytu na kredyt długoterminowy dla przedsiębiorstw, szczególnie w przypadku kredytów dla sektora MSP. Na I kwartał 2020 r. banki przewidują kontynuację umiarkowanego zaostrzania polityki kredytowej wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz oczekują spadku popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw.

Pojedyncze banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Ankietowane banki zauważalnie podniosły marżę kredytową nie zmieniając jednocześnie innych warunków polityki kredytowej. Po półtorarocznym okresie wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe banki zaobserwowały jego niewielki spadek. Banki deklarują dalsze, choć nieznaczne, zaostrzenie polityki kredytowej w I kwartale 2020 r. oraz oczekują powrotu wzrostowej tendencji w popycie na kredyt.

Skala zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych w IV kwartale 2019 r. była największa w porównaniu z innymi rodzajami kredytów. Banki jednocześnie nieznacznie zmieniły niektóre warunki ich udzielania: zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu oraz obniżyły koszty pozaodsetkowe. Ankietowane banki nie zaobserwowały zmian popytu na kredyty konsumpcyjne. Na I kwartał 2020 r. banki przewidują istotne zaostrzenie polityki kredytowej oraz nieznaczny wzrost popytu.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-05-17
1 EUR4,5298
1 USD3,7288
1 CHF4,1347
1 GBP5,2602
100 JPY3,4142

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję