Wydarzenia

Podaż pieniądza w styczniu 2020 r.

Data publikacji strony: 24-02-2020

W styczniu 2020 r. podaż pieniądza M3 zmniejszyła się o 7,9 mld zł. Do jej spadku przyczynił się głównie spadek depozytów i innych zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 lutego 2020 r. wskazują, że na koniec stycznia 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 557,8 mld zł i był o 7,9 mld zł niższy niż na koniec grudnia 2019 r.

W styczniu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 2,7 mld zł, tj. o 0,3 proc., i wyniosła 884,1 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zwiększył się o 2,1 mld zł, tj. o 4,0 proc., do poziomu 54,4 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań spadła o 8,1 mld zł, tj. o 2,6 proc., do poziomu 308,1 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych spadła o 0,3 mld zł, tj. o 0,9 proc., do poziomu 36,9 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 5,1 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 771,7 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 4,9 mld zł, tj. o 1,3 proc., do wysokości 393,2 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmalało o 20,1 mld zł, tj. o 6,5 proc., do wysokości 290,2 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-11-27
1 EUR4,4843
1 USD3,7614
1 CHF4,1477
1 GBP5,0239
100 JPY3,6149

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję