Wydarzenia

Podaż pieniądza w lutym 2020 r.

Data publikacji strony: 23-03-2020

W lutym 2020 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 21,6 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 marca 2020 r. wskazują, że na koniec lutego 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 579,4 mld zł i był o 21,6 mld zł wyższy niż na koniec stycznia 2020 r.

W lutym 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 9,6 mld zł, tj. o 1,1 proc., i wyniosła 893,6 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zwiększył się o 2,8 mld zł, tj. o 5,1 proc., do poziomu 57,1 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 0,4 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 308,5 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych wzrosła o 5,2 mld zł, tj. o 14,1 proc., do poziomu 42,0 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,3 mld zł, tj. o 0,6 proc., do wysokości 776,0 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,2 mld zł, tj. o 0,1 proc., do wysokości 393,5 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego pozostało na niemalże niezmienionym poziomie.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję