Wydarzenia

Podaż pieniądza w marcu 2020 r.

Data publikacji strony: 23-04-2020

W marcu 2020 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 49,1 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 kwietnia 2020 r. wskazują, że na koniec marca 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 628,4 mld zł i był o 49,1 mld zł wyższy niż na koniec lutego 2020 r.

W marcu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 13,1 mld zł, tj. o 1,5 proc., i wyniosła 906,8 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zwiększył się o 3,3 mld zł, tj. o 5,8 proc., do poziomu 60,5 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 13,2 mld zł, tj. o 4,3 proc., do poziomu 321,7 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych wzrosła o 0,1 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 42,1 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 8,3 mld zł, tj. o 1,1 proc., do wysokości 784,3 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 11,0 mld zł, tj. o 2,8 proc., do wysokości 404,4 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 23.7 mld, tj. 8,2 proc., do wysokości 313,9 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-12-02
1 EUR4,4642
1 USD3,7038
1 CHF4,1112
1 GBP4,9426
100 JPY3,5377

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję