Wydarzenia

Podaż pieniądza w kwietniu 2020 r.

Data publikacji strony: 25-05-2020

W kwietniu 2020 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 44,7 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań pozostałych instytucji finansowych.

Dane opublikowane przez NBP 25 maja 2020 r. wskazują, że na koniec kwietnia 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 673,1 mld zł i był o 44,7 mld zł wyższy niż na koniec marca 2020 r.

W kwietniu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 9,9 mld zł, tj. o 1,1 proc., i wyniosła 916,6 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zwiększył się o 16,1 mld zł, tj. o 26,7 proc., do poziomu 76,6 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 4,3 mld zł, tj. o 1,3 proc., do poziomu 326,0 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych spadła o 0,5 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 41,7 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 1,7 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 782,6 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 2,7 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 401,8 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 54.2 mld, tj. 17,3 proc., do wysokości 368,1 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-12-02
1 EUR4,4642
1 USD3,7038
1 CHF4,1112
1 GBP4,9426
100 JPY3,5377

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję