Wydarzenia

Podaż pieniądza w czerwcu 2020 r.

Data publikacji strony: 22-07-2020

W czerwcu 2020 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 28,3 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań przedsiębiorstw niefinansowych oraz gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 lipca 2020 r. wskazują, że na koniec czerwca 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 746,2 mld zł i był o 28,3 mld zł wyższy niż na koniec maja 2020 r.

W czerwcu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 10,1 mld zł, tj. o 1,1 proc., i wyniosła 942,8 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 5,7 mld zł, tj. o 8,5 proc., do poziomu 61,7 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 14,4 mld zł, tj. o 4,1 proc., do poziomu 364,2 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych pozostała praktycznie na niezmienionym poziomie.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,2 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 779,7 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 7,2 mld zł, tj. o 1,8 proc., do wysokości 385,1 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 5,3 mld, tj. 1,4 proc., do wysokości 370,7 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-28
1 EUR4,5479
1 USD3,7566
1 CHF4,2218
1 GBP5,1270
100 JPY3,6010

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję