Wydarzenia

Podaż pieniądza w lipcu 2020 r.

Data publikacji strony: 24-08-2020

W lipcu 2020 r. podaż pieniądza M3 zmniejszyła się o 5,4 mld zł. Do jej spadku przyczynił się głównie spadek depozytów i innych zobowiązań pozostałych instytucji finansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 sierpnia 2020 r. wskazują, że na koniec lipca 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 740,8 mld zł i był o 5,4 mld zł niższy niż na koniec czerwca 2020 r.

W lipcu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych spadła o 0,8 mld zł, tj. o 0,1 proc., i wyniosła 942,0 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 7,1 mld zł, tj. o 11,5 proc., do poziomu 54,6 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań spadła o 0,5 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 363,7 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych wzrosła o 0,8 mld zł, tj. o 1,8 proc., do poziomu 46,8 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 0,6 mld zł, tj. o 0,1 proc., do wysokości 779,1 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 7,7 mld zł, tj. o 2,0 proc., do wysokości 377,4 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 5,5 mld, tj. 1,5 proc., do wysokości 365,2 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-12-02
1 EUR4,4642
1 USD3,7038
1 CHF4,1112
1 GBP4,9426
100 JPY3,5377

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję