Wydarzenia

Podaż pieniądza w sierpniu 2020 r.

Data publikacji strony: 22-09-2020

W sierpniu 2020 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 3,3 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 września 2020 r. wskazują, że na koniec sierpnia 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 744,1 mld zł i był o 3,3 mld zł wyższy niż na koniec lipca 2020 r.

W sierpniu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych spadła o 1,1 mld zł, tj. o 0,1 proc., i wyniosła 940,9 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 0,6 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 54,0 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 2,6 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 366,3 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych wzrosła o 1,4 mld zł, tj. o 2,9 proc., do poziomu 48,2 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,5 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 780,6 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,5 mld zł, tj. o 0,1 proc., do wysokości 377,9 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 8,1 mld, tj. 2,2 proc., do wysokości 357,1 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-30
1 EUR4,6188
1 USD3,9563
1 CHF4,3197
1 GBP5,1269
100 JPY3,7887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję