Wydarzenia

Podaż pieniądza we wrześniu 2020 r.

Data publikacji strony: 22-10-2020

We wrześniu 2020 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 18,1 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań przedsiębiorstw niefinansowych oraz instytucji samorządowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 października 2020 r. wskazują, że na koniec września 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 762,2 mld zł i był o 18,1 mld zł wyższy niż na koniec sierpnia 2020 r.

We wrześniu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 3,4 mld zł, tj. o 0,4 proc., i wyniosła 944,4 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zwiększył się o 0,8 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 54,8 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 6,8 mld zł, tj. o 1,9 proc., do poziomu 373,1 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 4,1 mld zł, tj. o 8,6 proc., do poziomu 52,3 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 5,7 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 786,3 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 1,8 mld zł, tj. o 0,5 proc., do wysokości 376,1 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 8,9 mld, tj. o 2,5 proc., do wysokości 366,0 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-11-27
1 EUR4,4843
1 USD3,7614
1 CHF4,1477
1 GBP5,0239
100 JPY3,6149

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję