Komunikaty

NBP prezentuje wyniki badania wiedzy i świadomości ekonomicznej

Data publikacji strony: 01-12-2020

Poziom wiedzy w dziedzinie ekonomii i finansów stopniowo rośnie. Jednocześnie podstawowej edukacji w tym zakresie nadal wymaga większość osób młodych i seniorów – wynika z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie NBP pt. „Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków”.

Zebrane dane pokazują, że obecnie wiedzę bardzo wysoką i wysoką ma 52 procent Polaków, średnią – 10 procent, a niską i bardzo niską – 14 procent. Niestety, w obszarach, gdzie braki wiedzy są największe, otwartość na jej poszerzanie jest najniższa. Są to głównie zagadnienia makroekonomiczne oraz związane z inwestowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponad 2/3 Polaków dostrzega duże znaczenie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym i potrzebę jej poszerzania. Tematy, w których najbardziej chcieliby poszerzać wiedzę to gospodarowanie budżetem domowym, emerytury, ubezpieczenia, podatki i oszczędzanie. Wyniki badania pokazują duże zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych w poszczególnych grupach wiekowych. Przykładowo 43% dorosłych wskazuje własne doświadczenia jako najczęściej wykorzystywane źródło wiedzy ekonomicznej, przy czym osoby do 25. roku życia czerpią wiedzę głównie z zasobów internetu.

Biorąc pod uwagę misję edukacyjną NBP, cieszy fakt, że większość Polaków dostrzega, jak ważna i potrzebna jest wiedza ekonomiczna w codziennym życiu i chce ją poszerzać – mówi Anna Kasprzyszak, dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP. – Jednocześnie od lat pokutuje przeświadczenie, że ekonomia jest trudna i nieciekawa. Potwierdza to m.in. odnotowana w badaniu dysproporcja między samooceną wiedzy ekonomicznej Polaków a jej rzeczywistym poziomem. Poprzez swoją działalność na polu edukacji, NBP stara się przybliżać zagadnienia ekonomiczne w sposób przystępny i atrakcyjny, uwzględniając przy tym indywidualne potrzeby odbiorców – dodaje dyrektor Kasprzyszak.

Narodowy Bank Polski prowadzi szereg działań służących upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej skierowanych do różnych grup społecznych, w szczególności uczniów i nauczycieli. Wśród przedsięwzięć organizowanych przez bank centralny jest m.in. ogólnopolski konkurs grantowy, dzięki któremu co roku ponad 20 000 uczniów ze 100 szkół realizuje autorskie projekty edukacyjne.

Więcej informacji na temat badania na stronie „Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków”.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-26
1 EUR4,5497
1 USD3,7512
1 CHF4,2183
1 GBP5,1235
100 JPY3,6139

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję