Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Data publikacji strony: 23-04-2021

W dniu 23 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Marta Kightley, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2020 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • informacją na temat funkcjonowania Programu „Polska Bezgotówkowa”.

Rada przyjęła dwa dokumenty:

  • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2020 r.,
  • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2021 r.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o stanie wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (SCA) w zakresie płatności kartowych realizowanych w terminalach POS oraz on-line (na podstawie danych przekazanych KNF przez wydawców kart płatniczych oraz acquirerów),
  • Informacją na temat standardu wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej (Polish Cloud 2.0.),
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2020 r.,
  • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w IV kwartale 2020 r,

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w czerwcu 2021 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 23 kwietnia 2021 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję