Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 22 października 2021 r.

Data publikacji strony: 22-10-2021

W dniu 22 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Marta Kightley, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2021 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • informacją na temat korzyści i wyzwań związanych z wdrożeniem usług rozliczeniowych KDPW_CCP na rzecz sektora bankowego,
  • planami KIR S.A. dotyczącymi uruchomienia rozwiązania dla płatności natychmiastowych w euro (Euro Express Elixir);
  • materiałem na temat doświadczeń i wyzwań w walce w transakcjami oszukańczymi w płatnościach detalicznych. Rada przyjęła rekomendacje działań w obszarze prawa, procesów, technologii i edukacji na rzecz ograniczania transakcji oszukańczych w płatnościach detalicznych w Polsce. Rekomendacje Rady zawiera załącznik do komunikatu.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2021 r.,
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2021 r.,
  • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w II kwartale 2021 r.,
  • Analizą opłat i prowizji związanych z korzystaniem z rachunku płatniczego w Polsce (wg danych na koniec 2020 roku).

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 2021 r.

Plik do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję