Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady do spraw obrotu gotówkowego w dniu 4 marca 2021 r.

Data publikacji strony: 04-03-2021

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego - organu opiniodawczego i doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Rada opracuje projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Jego przygotowanie będzie priorytetem pracy Rady w roku 2021.

Rada podjęła uchwałę powołującą następujące zespoły zadaniowe, odpowiedzialne za przygotowanie projektu Strategii:

  1. Akceptacji i dostępności gotówki,
  2. Logistyki gotówki,
  3. Cyberbezpieczeństwa,
  4. Bezpieczeństwa fizycznego gotówki,
  5. Komunikacji.

W skład zespołów wejdą przedstawiciele instytucji i urzędów odpowiedzialnych za regulację obrotu gotówkowego oraz podmiotów działających na rynku usług i produktów związanych z gotówką. Do dotychczasowych członków Rady, reprezentujących banki, Związek Banków Polskich, firmy obsługi gotówki oraz stowarzyszenia handlu detalicznego, dołączyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a także reprezentanci operatorów sieci bankomatowych.

Rada do spraw obrotu gotówkowego wyraża przekonanie, że opracowanie projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w Polsce oraz do poprawy jego efektywności.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady do spraw obrotu gotówkowego w dniu 4 marca 2021 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję