Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady do spraw obrotu gotówkowego w dniu 24 września 2021 r.

Data publikacji strony: 24-09-2021

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 24 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego - organu opiniodawczego i doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Rada kontynuuje prace nad projektem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Jego przygotowanie jest priorytetem prac Rady w roku 2021.

Powołane uchwałą Rady Zespoły zadaniowe koncentrują prace nad przyjętymi celami oraz opracowują wynikające z nich propozycje działań ukierunkowanych m.in. na:

  1. Zapewnienie powszechnej akceptacji i dostępności gotówki
  2. Wspieranie stabilnego funkcjonowania krajowego systemu zaopatrywania rynku w gotówkę
  3. Zapewnienie odpowiedniej jakości znaków pieniężnych w obrocie gotówkowym
  4. Promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo fizyczne gotówki
  5. Zapewnienie na każdym etapie prac nad Narodową Strategią spójnej i rzetelnej komunikacji do różnych grup docelowych
  6. Identyfikację i utrzymanie wysokiego bezpieczeństwa systemów krytycznych i kluczowych dla obrotu gotówkowego wraz z niezbędną infrastrukturą
  7. Opracowanie kluczowych obszarów współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa pomiędzy uczestnikami rynku obrotu gotówkowego

Jednocześnie w ramach dotychczasowych prac Rada przyjęła projekty rozdziałów dotyczących działań podejmowanych w zakresie obrotu gotówkowego w Polsce oraz w wybranych krajach jako części składowe Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na październik 2021 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję