Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady do spraw obrotu gotówkowego
w dniu 29 października 2021 r.

Data publikacji strony: 29-10-2021

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 29 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego - organu opiniodawczego i doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Rada przyjęła projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego oraz postanowiła o jego przedstawieniu Zarządowi Narodowego Banku Polskiego.

Projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego obejmuje propozycje działań o charakterze legislacyjnym, samoregulacyjnym, monitorującym oraz analitycznym. Przedstawione rozwiązania wyodrębnione zostały w ramach następujących Filarów Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego:

  1. Dostępność i akceptacja gotówki,
  2. Płynne zaopatrywanie w gotówkę,
  3. Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę,
  4. Bezpieczeństwo fizyczne gotówki.

Propozycje działań odnoszą się do rynku obrotu gotówkowego jako systemu, jak również obejmują swoim zasięgiem poszczególnych jego uczestników.

Jednocześnie Rada przyjęła raporty końcowe z prac zespołów zadaniowych, które stanowiły zbiór informacji w zakresie harmonogramu prac, przyjętych przez zespoły celów oraz propozycji działań.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na styczeń 2022 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję