Komunikaty

Narodowy Bank Polski popiera pełne przyjęcie w UE zapisów pakietu Bazylea III

Data publikacji strony: 07-09-2021

Prezes Narodowego Banku Polskiego podpisał list skierowany do Komisji Europejskiej (KE) przez prezesów europejskich banków centralnych i szefów urzędów nadzoru z 20 krajów Unii Europejskiej, w którym apelują oni o pełne i spójne przyjęcie w UE zapisów pakietu Bazylea III odnoszących się do wymogów kapitałowych wobec banków.

List został skierowany do KE w kontekście prowadzonych przez nią prac nad pakietem legislacyjnym wdrażającym ostatnie elementy pakietu Bazylea III. W szczególności, sygnatariusze listu podkreślają, że ustalone globalnie wymogi kapitałowe powinny być stosowane bez korekt i na wszystkich poziomach konsolidacji, zaś odejście od ustaleń globalnych podjętych w ramach porozumienia bazylejskiego może mieć negatywne konsekwencje dla zaufania zarówno do europejskiego sektora bankowego jak i do ram regulacyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Joint letter concerning Basel III (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-25
1 EUR4,5821
1 USD4,0593
1 CHF4,4161
1 GBP5,4731
100 JPY3,5592

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję