Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w styczniu 2021 r.

Data publikacji strony: 16-03-2021

Dane NBP: W styczniu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (3,8 mld zł), usług (10,8 mld zł) i dochodów pierwotnych (2,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (2,4 mld zł).

Z opublikowanych 16 marca 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 14,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 11,8 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 87,0 mld zł i był wyższy o 3,2 mld zł (tj. o 3,9 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Import towarów zwiększył się o 1,0 mld zł (tj. o 1,2 proc.) i osiągnął wartość 83,2 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 3,8 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,2 mld zł i w porównaniu ze styczniem 2020 r. zmniejszyły się o 1,4 mld zł (tj. o 6,0 proc). Wartość rozchodów wyniosła 11,4 mld zł i była niższa o 1,6 mld zł (tj. o 12,3 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było dodatnie i wyniosło 2,6 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,1 mld zł. O wysokości dodatniego salda zadecydował napływ środków z Unii Europejskiej na Wspólną Politykę Rolną zarejestrowany w pozostałych dochodach pierwotnych w wysokości 10,3 mld zł.

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję