Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w lutym 2021 r.

Data publikacji strony: 13-04-2021

Dane NBP: W lutym 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (4,0 mld zł) i usług (11,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,5 mld zł) i dochodów wtórnych (2,4 mld zł).

Z opublikowanych 13 kwietnia 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za luty 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 7,4 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 95,9 mld zł i był wyższy o 10,0 mld zł (tj. o 11,7 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Import towarów zwiększył się o 9,4 mld zł (tj. o 11,4 proc.) i osiągnął wartość 91,1 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 4,0 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,2 mld zł i w porównaniu z lutym 2020 r. zmniejszyły się o 0,7 mld zł (tj. o 3,0 proc). Wartość rozchodów wyniosła 12,0 mld zł i była niższa o 0,8 mld zł (tj. o 5,9 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,5 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 6,6 mld zł. Na wysokość salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł oraz dodatnie saldo w pozostałych dochodach pierwotnych w wysokości 2,8 mld zł, w których zarejestrowano napływ środków z Unii Europejskiej na Wspólną Politykę Rolną.

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję