Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2021 r.

Data publikacji strony: 13-08-2021

Dane NBP: W czerwcu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (3,4 mld zł) i usług (9,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (9,7mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł).

Z opublikowanych 13 sierpnia 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 14,8 mld zł.

W czerwcu 2021 r., podobnie jak w maju, odnotowano znaczący wzrost wartości handlu zagranicznego towarami. Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 106,6 mld zł, co oznacza wzrost o 21,7 mld zł, tj. o 25,5 proc. w stosunku do czerwca 2020 r. Wartość importu towarów wzrosła o 28,4 mld zł, tj. o 38,0 proc. w porównaniu do czerwca 2020 r. i osiągnęła poziom 103,2 mld zł. Tak wysokie wskaźniki dynamiki wynikały zarówno z niskiego poziomu odniesienia w 2020 r. związanego z obowiązującymi wówczas ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19, jak i szybkiego ożywienia w sektorze przetwórstwa przemysłowego w Europie.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,6 mld zł i w porównaniu z czerwcem 2020 r. wzrosły o 1,4 mld zł (tj. o 7,0 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 12,5 mld zł i wzrosła o 1,3 mld zł (tj. o 11,9 proc.). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost przychodów z tytułu podróży zagranicznych o 20,2 proc., a po stronie rozchodów podróże zagraniczne wzrosły o 103,0 proc.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 9,7 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 7,7 mld zł. Na pozycję tę złożyły się wy-płaty dywidend (10,6 mld zł), ujemne reinwestowane zyski (3,8 mld zł) oraz od-setki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,9 mld zł). Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,2 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,6 mld zł).

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję