Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2021 r.

Data publikacji strony: 13-09-2021

Dane NBP: W lipcu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (3,3 mld zł), dochodów pierwotnych (11,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz dodatnie usług (6,7 mld zł).

Z opublikowanych 13 września 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,9 mld zł.

W lipcu 2021 r. wartość eksportu towarów wyniosła 102,0 mld zł, co oznacza wzrost o 14,4 mld zł (tj. o 16,5 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Lipiec, podobnie jak czerwiec i maj bieżącego roku, charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Wartość importu towarów w porównaniu do lipca 2020 r. wzrosła o 21,1 mld zł (tj. o 25,1 proc.) i osiągnęła poziom 105,2 mld zł. Szybszy wzrost wartości importu niż eksportu wpłynął na pojawienie się deficytu w obrotach towarowych w wysokości 3,3 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,3 mld zł i w porównaniu z lipcem 2020 r. wzrosły o 0,6 mld zł (tj. o 2,9 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 15,7 mld zł i wzrosła o 2,2 mld zł (tj. o 16,0 proc.) w porównaniu z lipcem 2020 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 11,3 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 9,5 mld zł. Na wysokość salda dochodów oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,5 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,4 mld zł).

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję