Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w październiku 2021 r.

Data publikacji strony: 14-12-2021

Dane NBP: W październiku 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (3,8 mld zł), dochodów pierwotnych (10,5 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7,6 mld zł).

Z opublikowanych 14 grudnia 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za październik 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,0 mld zł.

W październiku 2021 r. wartość eksportu towarów wyniosła 114,8 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4 mld zł (tj. o 7,9 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Październik, podobnie jak wrzesień bieżącego roku, charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Wartość importu towarów w porównaniu do października 2020 r. wzrosła o 21,3 mld zł (tj. o 21,8 proc.) i osiągnęła poziom 118,6 mld zł. Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i w efekcie pogorszenia się salda przyczyniał się przede wszystkim duży wzrost w kategoriach obejmujących paliwa – gaz ziemny, ropę naftową (średnia cena wzrosła o ponad 80% r/r) oraz produkty jej rafinacji.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 25,9 mld zł i w porównaniu z październikiem 2020 r. wzrosły o 2,3 mld zł (tj. o 9,5 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 18,3 mld zł i wzrosła o 3,3 mld zł (tj. o 21,6 proc.) w porównaniu z październikiem 2020 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 10,5 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 8,4 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,5 mld zł).

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję