Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2020 r.

Data publikacji strony: 13-01-2021

Dane NBP: w listopadzie 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (7,9 mld zł) i usług (10,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł) i dochodów wtórnych (2,6 mld zł).

Z opublikowanych 13 stycznia 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 5,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 103,4 mld zł i był wyższy o 13,6 mld zł (tj. o 15,1 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zwiększył się o 9,2 mld zł (tj. o 10,6 proc.) i osiągnął wartość 95,5 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 7,9 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 25,1 mld zł i w porównaniu z listopadem 2019 r. zmniejszyły się o 0,4 mld zł (tj. o 1,7 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,5 mld zł i była niższa o 0,7 mld zł (tj. o 4,4 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,1 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł.

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję