Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w grudniu 2020 r.

Data publikacji strony: 15-02-2021

Dane NBP: w grudniu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (1,5 mld zł) i usług (8,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł).

Z opublikowanych 15 lutego 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za grudzień 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 88,7 mld zł i był wyższy o 15,0 mld zł (tj. o 20,3 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zwiększył się o 14,0 mld zł (tj. o 19,1 proc.) i osiągnął wartość 87,2 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,1 mld zł i w porównaniu z grudniem 2019 r. zmniejszyły się o 0,1 mld zł (tj. o 0,3 proc). Wartość rozchodów wyniosła 13,0 mld zł i była niższa o 1,6 mld zł (tj. o 10,9 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,1 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł.

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję