Komunikaty

Prezes NBP o wyróżnieniu Best Central Bank Governance Europe 2021 dla polskiego banku centralnego

Data publikacji strony: 29-04-2021

To międzynarodowe wyróżnienie jest kolejnym potwierdzeniem słuszności decyzji podejmowanych przez NBP w trudnym czasie pandemii COVID-19 – prof. Adam Glapiński, Prezes NBP

Narodowy Bank Polski i Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, uhonorowani prestiżową nagrodą Best Central Bank Governance Europe 2021 („Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku”). Wyróżnienie przyznał prestiżowy magazyn Capital Finance International.

To międzynarodowe wyróżnienie jest kolejnym potwierdzeniem słuszności decyzji podejmowanych przez NBP w trudnym czasie pandemii COVID-19 – powiedział profesor Adam Glapiński, Prezes NBP, po uzyskaniu informacji o jego przyznaniu.

Światowa pandemia spowodowała w Polsce i środkowej Europie bezprecedensowe wyzwania, ale Narodowy Bank Polski był na nie dobrze przygotowany. Pod modelowym przywództwem profesora Adama Glapińskiego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, NBP zareagował na nadchodzący szok szybko, zdecydowanie i z przekonaniem – napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody.

To Prezes NBP jako pierwszy zasygnalizował potrzebę obniżenia stóp procentowych, tnąc wkrótce główną stopę do poziomu 0,1 proc. NBP uruchomił także największy wśród wschodzących gospodarek rynkowych program skupu aktywów, co było dużym krokiem w kierunku przeciwdziałania konsekwencjom pandemii dla gospodarki. […] Wsparciem dla NBP jest zespół fachowych ekspertów, którzy stoją na straży wartości polskiej waluty – złotego. Bank dysponuje nowoczesnym arsenałem narzędzi monitorowania danych i identyfikacji ryzyk. Proaktywne decyzje Zarządu NBP pomogły Polsce osiągnąć najniższą stopę bezrobocia w UE, jeden z najniższych w Unii Europejskiej wskaźników spadku aktywności gospodarczej oraz rekordowo wysokie obroty na rachunku kapitałowym. NBP działa w sposób w pełni niezależny. Mając zaufanie rynku, dąży do dalszej poprawy sytuacji gospodarczej Polski i Polaków oraz wspiera politykę rządu. W 2020 r. NBP wypracował zysk w wysokości 2,5 miliarda dolarów – z czego 95 proc. zasiliło budżet państwa […]

[…] pod kierownictwem profesora Adama Glapińskiego NBP błyskawicznie zareagował na pojawienie się pandemii, co pozwoliło uchronić polską gospodarkę przed spełnieniem się najgorszego scenariusza głębokiej recesji i wysokiego bezrobocia. Narodowy Bank Polski, a przez to i Polska, jest liderem w zakresie walki z gospodarczymi skutkami pandemii. Dobre opinie o komunikacji, działaniach banku, ale i zarządzaniu przez Profesora Glapińskiego wyraziły największe światowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda stwierdzając, że prof. Glapiński powinien kontynuować swoją misję w banku w ciągu kolejnej kadencji Prezesa NBP – uzasadniała kapituła.

Dziękując w imieniu wszystkich pracowników Narodowego Banku Polskiego za przyznane wyróżnienie, profesor Adam Glapiński przypomniał, że Narodowy Bank Polski bardzo szybko i stanowczo zareagował na ryzyka związane z pandemią, ograniczając jej negatywne skutki ekonomiczne zarówno dla społeczeństwa i gospodarki. Stało się tak między innymi dlatego, iż nieustannie przygotowujemy się na przeróżne okoliczności, nie tylko te płynące bezpośrednio ze zdarzeń gospodarczych. Analizujemy doświadczenia innych banków centralnych i wyciągamy z nich wnioski. Umiemy reagować elastycznie i bardzo szybko, tzn. wyprzedzająco, także wtedy, gdy nasze oceny nie są jeszcze potwierdzone przez dane, które zawsze napływają z opóźnieniem.

Szczególnym wyzwaniem dla nas wszystkich była konieczność radzenia sobie z ogromną skalą niepewności wywołanej przez COVID-19. Mimo bezprecedensowej skali szoku i olbrzymiej niepewności udało się nam podjąć właściwe działania, które znacząco ograniczyły skalę strat gospodarczych, wsparły koniunkturę i ograniczyły wzrost bezrobocia . To nie oznacza, że odbudowywanie strat będzie łatwe – czeka nas okres intensywnej, kreatywnej pracy, a także nowe wyzwania i trudne decyzje w tym okresie. Jednakże dotychczasowe efekty naszych działań, podobnie jak i wspólnej walki Polaków z pandemią, pozwalają nam patrzeć optymistycznie w przyszłość. Niech ta nagroda stanowi dla nas wszystkich zachętę do dalszych działań.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że działania podjęte przez pracowników polskiego banku centralnego, zostały docenione przez takie szacowne, międzynarodowe gremium – powiedział Prezes NBP.

Informacja CFI

Zobacz też:

NBP najlepiej zarządzanym bankiem centralnym

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję