Komunikaty

Harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia przez Narodowy Bank Polski w lutym 2021 r.

Data publikacji strony: 29-01-2021

Kierując się celami określonymi przez Radę Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić w lutym 2021 r. następujące rodzaje operacji otwartego rynku:

  1. Operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach: 5, 12, 19, 26 lutego 2021 r.
  2. Operacja strukturalna polegająca na skupie dłużnych papierów wartościowych zostanie przeprowadzona w dniu 17 lutego 2021 r., z rozliczeniem w dniu 19 lutego 2021 r. (tj. z terminem T+2).

    Na przetargu NBP przyjmie oferty po cenach zgłoszonych przez uczestników przetargu. NBP zastrzega możliwość odrzucenia części bądź całości zgłoszonych przez banki ofert.
  3. Zasilające w płynność, operacje dostrajające typu repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.

    Lista zabezpieczeń operacji dostrajających repo dostępna jest na stronie internetowej NBP, w sekcji „Zabezpieczenia - kredyt lombardowy, kredyt techniczny i repo”:

    http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/zabezpieczenia.htm

Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z oceny bieżącej sytuacji rynkowej, NBP może dokonać zmian w powyższym harmonogramie.

Do końca lutego 2021 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia w marcu 2021 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję