Komunikaty

Harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia przez Narodowy Bank Polski w lipcu 2021 r.

Data publikacji strony: 30-06-2021

Kierując się celami określonymi przez Radę Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić w lipcu 2021 r. następujące rodzaje operacji otwartego rynku:

 1. Operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach: 2, 9, 16, 23 i 30 lipca 2021 r.
 2. Operacja strukturalna, polegająca na skupie dłużnych papierów wartościowych, zostanie przeprowadzona w dniu 16 lipca 2021 r. i rozliczona w dniu 20 lipca 2021 r. (tj. w terminie T+2).

  NBP zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie operacji strukturalnych, w tym m.in. polegających na zastosowaniu w lipcu 2021 r. dodatkowych operacji strukturalnych. Odpowiednia informacja w tej sprawie zostanie każdorazowo przekazana przez bank centralny uczestnikom rynku.

  Na przetargach NBP przyjmie oferty po cenach zgłoszonych przez uczestników przetargu. NBP zastrzega możliwość odrzucenia części bądź całości zgłoszonych przez banki ofert.
 3. Zasilające w płynność, operacje dostrajające typu repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.

  Lista zabezpieczeń operacji dostrajających repo dostępna jest na stronie internetowej NBP, w sekcji „Zabezpieczenia - kredyt lombardowy, kredyt techniczny i repo”:

  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/zabezpieczenia.htm

Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

Do końca lipca 2021 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia w sierpniu 2021 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję