Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 02-08-2021

Wyniki ankiety za II kwartał 2021 r. wskazują na poprawę sytuacji gospodarczej i wzrost popytu na kredyt. Banki utrzymały bardziej optymistyczną ocenę sytuacji na rynku kredytów dla gospodarstw domowych niż dla przedsiębiorstw – złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, natomiast pozostawiły niezmienione wobec przedsiębiorstw.

W dniu 2 sierpnia 2021 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w II kwartale 2021 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2021 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2021 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W II kwartale 2021 r. ankietowane banki utrzymały na dotychczasowym poziomie kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw i sektora MSP. Jednocześnie banki zwiększyły maksymalną kwotę kredytu i podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku. Po blisko dwuletnim okresie spadków banki zanotowały stosunkowo wysoki wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, zwłaszcza długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw i krótkoterminowe dla MSP. Do wzrostu popytu przyczyniło się ożywienie działalności – wzrost zapotrzebowania zarówno na finansowanie inwestycji, jak i zapasów i kapitału obrotowego.

Banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych pod wpływem prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym i presji konkurencyjnej oraz obniżyły w stosunku do poprzedniego kwartału wymóg dotyczący udziału własnego kredytobiorcy. Z drugiej strony, banki podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku. W ocenie banków istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w II kwartale 2021 r. wynikał m.in. z oceny sytuacji na rynku mieszkaniowym, złagodzenia warunków i kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, oraz poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

W II kwartale 2021 r. banki lekko złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, przy zróżnicowaniu polityki kredytowej poszczególnych instytucji. Banki złagodziły również warunki kredytowe, m.in. zwiększyły maksymalną kwotę kredytu i obniżyły marżę kredytową. Zaobserwowany duży wzrost popytu wynikał ze zwiększonego zapotrzebowania na finasowanie zakupu dóbr trwałego użytku i poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

Na III kwartał 2021 r. banki deklarują łagodzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych i dla MSP oraz utrzymanie dotychczasowych kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych (choć w przypadku ostatniej kategorii deklaracje są rozbieżne). Banki oczekują również wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytu, przy czym w najmniejszym stopniu na kredyt mieszkaniowy.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję