Wydarzenia

Podaż pieniądza w marcu 2021 r.

Data publikacji strony: 23-04-2021

W marcu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 25,9 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 kwietnia 2021 r. wskazują, że na koniec marca 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 862,5 mld zł i była o 25,9 mld zł wyższa niż na koniec lutego 2021 r.

W marcu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 13,3 mld zł, tj. o 3,6 proc., do poziomu 387,4 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 8,2 mld zł, tj. o 0,8 proc., i wyniosła 997,9 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań wobec sektora instytucji samorządowych zwiększył się o 2,4 mld zł, tj. o 4,0 proc., do poziomu 62,9 mld zł, natomiast wobec pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 3,9 mld zł, tj. o 7,4 proc., do poziomu 48,2 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 5,5 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 792,5 mld zł, a przedsiębiorstw spadło o 1,4 mld zł, tj. o 0,4 proc., do wysokości 369,7 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 4,4 mld zł, tj. o 1,2 proc., do wysokości 365,8 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-04
1 EUR4,7002
1 USD4,5032
1 CHF4,6911
1 GBP5,4587
100 JPY3,3275

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję