Wydarzenia

Podaż pieniądza w kwietniu 2021 r.

Data publikacji strony: 25-05-2021

W kwietniu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 2,5 mld zł. Do jej spadku przyczynił się głównie spadek depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 25 maja 2021 r. wskazują, że na koniec kwietnia 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 860,0 mld zł i była o 2,5 mld zł niższa niż na koniec marca 2021 r.

W kwietniu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw spadła o 11,9 mld zł, tj. o 3,1 proc., do poziomu 375,5 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 0,1 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 62,8 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych wzrósł o 4,6 mld zł, tj. o 0,5 proc., i wyniósł 1 002,5 mld zł., natomiast wobec pozostałych instytucji finansowych o 0,8 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 49,0 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,3 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 793,8 mld zł, a przedsiębiorstw o 0,8 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 370,5 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 5,8 mld zł, tj. o 1,6 proc., do wysokości 360,0 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję