Wydarzenia

Podaż pieniądza w maju 2021 r.

Data publikacji strony: 24-06-2021

W maju 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 12,0 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 czerwca 2021 r. wskazują, że na koniec maja 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 872,0 mld zł i była o 12,0 mld zł wyższa niż na koniec kwietnia 2021 r.

W maju 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 11,5 mld zł, tj. o 3,0 proc., do poziomu 386,9 mld zł, w sektorze instytucji samorządowych o 4,3 mld zł, tj. o 6,9 proc., do poziomu 67,2 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 0,8 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 49,8 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych zmniejszył się o 5,3 mld zł, tj. o 0,5 proc., i wyniósł 997,2 mld zł.

Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 3,4 mld zł, tj. o 0,9 proc., do wysokości 363,4 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 3,2 mld zł, tj. o 0,4 proc., do wysokości 797,0 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 0,6 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 369,9 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-04
1 EUR4,7002
1 USD4,5032
1 CHF4,6911
1 GBP5,4587
100 JPY3,3275

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję