Wydarzenia

Podaż pieniądza w sierpniu 2021 r.

Data publikacji strony: 22-09-2021

W sierpniu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 8,1 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i pozostałych instytucji finansowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 września 2021 r. wskazują, że na koniec sierpnia 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 902,6 mld zł i była o 8,1 mld zł wyższa niż na koniec lipca 2021 r.

W sierpniu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 3,9 mld zł, tj. 1,0 proc., do poziomu 395,4 mld zł, w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 2,2 mld zł, tj. o 4,1 proc., do poziomu 56,2 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 1,1 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 1 006,4 mld zł, a Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zmniejszył się o 0,7 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 64,9 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 3,1 mld zł, tj. o 0,4 proc., do poziomu 813,5 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 1,7 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 370,9 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego spadło o 10,1 mld zł, tj. o 3,1 proc., do poziomu 314,7 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję