Wydarzenia

Podaż pieniądza we wrześniu 2021 r.

Data publikacji strony: 22-10-2021

We wrześniu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 11,6 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec pozostałych instytucji finansowych, przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 października 2021 r. wskazują, że na koniec września 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 914,2 mld zł i była o 11,6 mld zł wyższa niż na koniec sierpnia 2021 r.

We wrześniu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych wzrosła o 3,8 mld zł, tj. o 6,8 proc., do poziomu 60,0 mld zł, w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 3,5 mld zł, tj. 0,9 proc., do poziomu 398,9 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 3,1 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 1 009,4 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 0,4 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 65,2 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 6,8 mld zł, tj. o 0,8 proc., do poziomu 820,2 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 2,4 mld zł, tj. o 0,6 proc., do poziomu 373,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego spadło o 2,9 mld zł, tj. o 0,9 proc., do poziomu 311,7 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję