Wydarzenia

Podaż pieniądza w październiku 2021 r.

Data publikacji strony: 24-11-2021

W październiku 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 21,5 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 listopada 2021 r. wskazują, że na koniec października 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 935,7 mld zł i była o 21,5 mld zł wyższa niż na koniec września 2021 r.

W październiku 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 7,4 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 1 016,9 mld zł, w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 7,4 mld zł, tj. 1,9 proc., do poziomu 406,3 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 2,9 mld zł, tj. o 4,8 proc., do poziomu 62,8 mld zł,. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 0,2 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 65,4 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 8,0 mld zł, tj. o 2,1 proc., do poziomu 381,2 mld zł, a gospodarstw domowych o 5,5 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 825,7 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 7,3 mld zł, tj. o 2,3 proc., do poziomu 319,0 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję