Wydarzenia

Podaż pieniądza w listopadzie 2021 r.

Data publikacji strony: 22-12-2021

W listopadzie 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 36,3 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 grudnia 2021 r. wskazują, że na koniec listopada 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 971,9 mld zł i była o 36,3 mld zł wyższa niż na koniec października 2021 r.

W listopadzie 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 14,3 mld zł, tj. 3,5 proc., do poziomu 420,6 mld zł, w sektorze gospodarstw domowych o 13,0 mld zł, tj. o 1,3 proc., do poziomu 1 029,8 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 1,9 mld zł, tj. o 3,0 proc., do poziomu 64,7 mld zł,. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 1,0 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 66,4 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 3,8 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 829,5 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 1,1 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 382,4 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 6,4 mld zł, tj. o 2,0 proc., do poziomu 325,5 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję