Wydarzenia

Podaż pieniądza w grudniu 2020 r.

Data publikacji strony: 26-01-2021

W grudniu 2020 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 32,0 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 26 stycznia 2021 r. wskazują, że na koniec grudnia 2020 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 822,7 mld zł i była o 32,0 mld zł wyższa niż na koniec listopada 2020 r.

W grudniu 2020 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 23,6 mld zł, tj. o 2,5 proc., i wyniosła 977,1 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 0,7 mld zł, tj. o 1,2 proc., do poziomu 54,3 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań spadła o 2,2 mld zł, tj. o 0,6 proc., do poziomu 376,4 mld zł, a stan depozytów i innych zobowiązań pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 2,9 mld zł, tj. o 5,4 proc., do poziomu 50,8 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,0 mld zł, tj. o 0,4 proc., do wysokości 789,1 mld zł, natomiast w sektorze przedsiębiorstw spadło o 9,3 mld zł, tj. o 2,5 proc., do wysokości 367,1 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 45,0 mld, tj. o 12,3 proc., do wysokości 411,6 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję