Komunikaty

Informacja dotycząca zakresu wykorzystania przez NBP operacji otwartego rynku począwszy od grudnia 2021 r.

Data publikacji strony: 29-11-2021

Narodowy Bank Polski informuje, że począwszy od grudnia 2021 r., do odwołania:

1. Podstawowe operacje otwartego rynku, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, będą przeprowadzane regularnie, co do zasady, w każdy piątek z rozliczeniem w terminie T+0.

2. Strukturalne operacje otwartego rynku, w tym m.in. polegające na skupie dłużnych papierów wartościowych, będą mogły być zastosowane, w przypadku gdy NBP uzna, że wymagają tego występujące uwarunkowania rynkowe.

3. Dostrajające operacje otwartego rynku, o charakterze absorbującym bądź zasilającym w płynność zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Parametry tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.

Jednocześnie, począwszy od grudnia 2021 r. NBP wznowi stosowanie dostrajających operacji otwartego rynku przeprowadzanych na koniec okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, bilansujących warunki płynnościowe w całym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Pierwsza tego typu operacja zostanie przeprowadzona w dniu 30 grudnia 2021 r.

Operacje dostrajające i strukturalne będą mogły być przeprowadzane z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-04
1 EUR4,7002
1 USD4,5032
1 CHF4,6911
1 GBP5,4587
100 JPY3,3275

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję