Wydarzenia

Aktywa rezerwowe Polski w sierpniu 2021 r.

Data publikacji strony: 07-09-2021

Dane NBP: Na koniec sierpnia 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 143,4 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 169,5 mld USD.

NBP opublikował 7 września dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 143,4 mld EUR i był wyższy o 6,4 mld EUR niż na koniec lipca 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 6,4 mld USD i osiągnął poziom 169,5 mld USD.

W wyniku przeprowadzonej 23 sierpnia 2021 r. ogólnej alokacji specjalnych praw ciągnienia Polska otrzymała 3,925 mld SDR, tym samym zwiększył się stan środków w SDR stanowiących oficjalne aktywa rezerwowe NBP.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Zobacz: Stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP »

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-09-24
1 EUR4,6085
1 USD3,9268
1 CHF4,2494
1 GBP5,3866
100 JPY3,5564

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję