Komunikaty

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2020 r.

Data publikacji strony: 19-11-2021

Narodowy Bank Polski opublikował nowy raport, w którym zostały przedstawione zmiany zachodzące w systemie finansowym w Polsce w 2020 r.

Narodowy Bank Polski poinformował, że opublikował raport pt. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2020 r.

W 2020 r. sytuacja systemu finansowego w Polsce kształtowała się w znacznym stopniu pod wpływem pandemii COVID-19 oraz rządowych programów pomocowych. Rządowe programy pomocowe, będąc ważnym źródłem finansowania przedsiębiorstw, stabilizowały ich działalność i wspierały utrzymanie miejsc pracy. Miały także wpływ na sytuację instytucji finansowych oraz kształtowanie się ich aktywów. W konsekwencji ze względu na znaczący wzrost aktywów sektora finansowego (o 12 proc. do 3,2 bln zł) i spadek PKB relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB wzrosła do 137,3% na koniec 2020 r.

Sektor bankowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, był największą częścią systemu finansowego. Na koniec 2020 r. aktywa banków stanowiły 73 proc. aktywów polskiego systemu finansowego. Największą pozycję w aktywach sektora bankowego stanowiły kredyty dla sektora niefinansowego. W wyniku zwiększonych zakupów papierów emitowanych oraz gwarantowanych przez Skarb Państwa (służących przeciwdziałaniu skutkom pandemii), aktywa sektora bankowego w 2020 r. wzrosły ponad dwukrotnie szybciej niż średnio w ostatniej dekadzie, co wpłynęło na zwiększenie dominującej roli banków w systemie finansowym pod względem wielkości aktywów.

Rynek obligacji skarbowych pozostawał w 2020 r. dominującym segmentem krajowego rynku długoterminowych papierów dłużnych. W strukturze inwestorów na rynku obligacji skarbowych dominowały banki krajowe z prawie 48-proc. udziałem.
Kapitalizacja krajowego rynku akcji w 2020 r. zmniejszyła się o 2,3 proc. do 1 088,4 mld zł, co było wynikiem przede wszystkim spadku cen notowanych instrumentów. Płynność regulowanego rynku akcji wyraźnie się poprawiła, głównie w konsekwencji wzrostu zainteresowania obrotem wśród inwestorów indywidualnych.

„Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2020 r.” to cykliczne opracowanie przedstawiające funkcjonowanie systemu finansowego w Polsce w danym roku. Analizą objęto instytucje finansowe i rynki finansowe, infrastrukturę systemu finansowego oraz regulacje prawne wpływające na funkcjonowanie systemu finansowego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję