Komunikaty

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2020 r.

Data publikacji strony: 14-04-2021

Za 2020 rok Narodowy Bank Polski wypracował zysk w kwocie 9.344,1 mln złotych (w relacji do roku 2019, kiedy wyniósł 7.828,5 mln złotych, jest on o 19% wyższy).

Zgodnie z ustawą o NBP, zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa (95%) oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5%). Zatem wpłata do budżetu państwa wyniesie 8.876,9 mln zł a fundusz rezerwowy zostanie zwiększony kwotą 467,2 mln zł. Wpłata z zysku do budżetu zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów.

Na wielkość wyniku finansowego NBP za 2020 r. główny wpływ miały: wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 6,9 mld zł oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 6,3 mld zł.

Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: dodatni wynik z prowadzonej polityki pieniężnej (0,5 mld zł), koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (3,2 mld zł), a także koszty działania i amortyzacji (1,3 mld zł).

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2020 r. zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, firmę KPMG Audyt, który wydał o nim tzw. opinię bez zastrzeżeń.

Zobacz też:

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-09-17
1 EUR4,5789
1 USD3,8882
1 CHF4,1929
1 GBP5,3633
100 JPY3,5349

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję